Συσχέτιση της έλλειψης βιταμίνης-D3 με νευροπάθεια και λέμφωμα μεταξύ ασθενών με σύνδρομο Sjögren©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach
  Περίληψη άρθρου

Τα ανοσοτροποποιητικά αποτελέσματα της βιταμίνης D3 έχουν μελετηθεί εκτενώς στο πλαίσιο της αυτοανοσίας. Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει έναν υψηλό επιπολασμό έλλειψης βιταμίνης D3 στα αυτοάνοσα νοσήματα. Πρόσφατα, έχει περιγραφεί ένας πιθανός προστατευτικός ρόλος της βιταμίνης D στην αυτοανοσία. Λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει το ρόλο της βιταμίνης D σε ασθενείς με σύνδρομο Sjögren (SS). Τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα δείχνουν ότι η βιταμίνη D3 μπορεί να παίζει ρόλο στην παθογένεση του SS. Επιπλέον, βρέθηκαν χαμηλά τα επίπεδα της βιταμίνης D3 σε ασθενείς με SS, τα οποία σχετίζονται με εκδηλώσεις που δεν εδράζονται στους σιελογόνους και δακρυϊκούς αδένες, όπως το λέμφωμα ή η νευροπάθεια, γεγονός που υποδηλώνει μια πιθανή επίδραση της βιταμίνης D3 στο σε SS [8]..


Το σύνδρομο Sjögren ορίζεται ως μια αυτοάνοση ασθένεια που χαρακτηρίζεται από ένα προοδευτικά εξελισσόμενο σύνδρομο ξηρότητας (sicca), που επηρεάζει τους εξωκρινείς αδένες και οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή σάλιου και δακρύων.

Συνδέεται με θετικότητα των ενζύμων αντι-SSA ή SSA και / ή σημαντική διήθηση των ελασσόνων σιελογόνων αδένων, κατά τη βιοψία.
Εκτός από τα τυπικά αδενικά συμπτώματα, άλλα συστηματικά συμπτώματα, που χαρακτηρίζονται ως εξωαδενικές  εκδηλώσεις (EGMs), μπορούν επίσης να βρεθούν σε ένα υποσύνολο ασθενών,  που συμβάλλουν στη νοσηρότητα της πάθησης.


Αυτή η αυτοάνοση ασθένεια, που είναι σχετικά συχνή, και πιο διαδεδομένη στις  μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μετά την 5 δεκαετία.
Η φυσιοπαθολογία του συνδρόμου  είναι πολύπλοκη και σχετίζεται με την παρέμβαση περιβαλλοντικών, γενετικών και επιγενετικών παραγόντων.

Το επιθηλιακό κύτταρο των σιελογόνων βρίσκεται στο επίκεντρο της παθολογικής ανοσολογικής απόκρισης του πρωτοπαθούς συνδρόμου Sjögren, που χαρακτηρίζεται από χρόνια πολυκλωνική ενεργοποίηση Β κυττάρων που πιθανώς οδηγεί στην ανάπτυξη λεμφώματος Β κυττάρων
[1]. 


Το σύνδρομο του πρωτοπαθούς Sjögren (SS) είναι μια χρόνια αυτοάνοση ασθένεια που περιλαμβάνει κυρίως τους εξωκρινείς αδένες με πολύπλοκη αιτιοπαθογένεση.

Οι ασθενείς με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren (pSS) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης μη Hodgkin (NHL)
λεμφώματος [2].

Οι ασθενείς με pSS, συνολικά, δεν είχαν υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου και μόνο οι ασθενείς ηλικίας 25-44 ετών είχαν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου σε σύγκριση με τους αντίστοιχους τους, στο γενικό πληθυσμό.


Ο έλεγχος του καρκίνου για ασθενείς με pSS, ειδικά γυναίκες ασθενείς, θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μη-Hodgkin (NHL) λέμφωμα και σε πολλαπλό μυέλωμα και καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα[3].

Τα αυτόνομα συμπτώματα είναι κοινά μεταξύ των ασθενών με
pSS και μπορεί να συμβάλλουν στη συνολική επιβάρυνση των συμπτωμάτων και να συνδέονται με τη δραστηριότητα της συστηματικής νόσου[4].

Η κλινική εικόνα του συνδρόμου Sjögren (SS) κυμαίνεται από εξωκρινοπάθεια, έως συστηματική νόσο που επηρεάζει τους πνεύμονες, τα νεφρά, το ήπαρ, το δέρμα, το μυοσκελετικό και το νευρικό σύστημα. 
Η νοσηρότητα του SS καθορίζεται κυρίως από την εξωαδενική  νόσο και από αυξημένο επιπολασμό λεμφώματος.

Περιβαλλοντικοί και ορμονικοί παράγοντες, όπως η βιταμίνη-D3 μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο στην παθογόνο διαδικασία και στην έκφραση της νόσου
[5].

Η βιταμίνη D3 θεωρείται ως ανοσορυθμιστής και έχει οδηγήσει στην έννοια της διπλής λειτουργίας, τόσο ως σημαντική στεροειδής ορμόνη για τη ρύθμιση της ομοιόστασης του ασβεστίου του σώματος, όσο και ως απαραίτητης οργανικής ένωσης που έχει αποδειχθεί ότι έχει κρίσιμη επίδραση στις ανοσοαποκρίσεις.

Τα τροποποιημένα επίπεδα της βιταμίνης D3 έχουν συσχετισθεί, από πρόσφατες μελέτες παρατήρησης, με υψηλότερη προδιάθεση για διαταραχές  του ανοσοποιητικού με τη μεσολάβηση και φλεγμονωδών ασθενειών[6].

Οι Müller K, et αϊ (1992) διερεύνησαν το μεταβολισμό της βιταμίνης D3 σε 35 ασθενείς με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren, μετρώντας τις συγκεντρώσεις 1 άλφα, 25-διϋδροξυβιταμίνης D3 στο αίμα (1 άλφα, 25- (ΟΗ) 2D3) και 25-υδροξυβιταμίνη D3 (25 -OHD3), καθώς και οι φαινότυποι και οι συγκεντρώσεις της Gc σφαιρίνης στο αίμα, η κύρια πρωτεΐνη που δεσμεύει τη βιταμίνη D3 στο αίμα.


Οι συγκεντρώσεις 25-OHD3 μειώθηκαν, αλλά αυτές των 1 alpha, 25- (OH) 2D3 ήταν φυσιολογικές.
Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ της κατανομής των φαινοτύπων Gc σε ασθενείς με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren και των φυσιολογικών μαρτύρων.Ομοίως, οι συγκεντρώσεις Gc σφαιρίνης στο αίμα αντιστοιχούσαν σε φυσιολογικές τιμές.

Μεταξύ των ασθενών με αυξημένες συγκεντρώσεις ρευματοειδούς παράγοντα IgM υπήρχε σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των τίτλων ορού του ρευματοειδούς παράγοντα IgM και των συγκεντρώσεων 25-OHD3
[7].

Οι Agmon-Levin N, et al (2012) αξιολόγησαν τα επίπεδα της βιταμίνης-D και τη συσχέτιση τους με εκδηλώσεις SS, προσδιορίζοντας τα επίπεδα της βιταμίνης D σε 176 ασθενείς με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren (SS) και 163 ταιριασμένους υγιείς εθελοντές που χρησιμοποιούν τις ανοσοδοκιμασίες χημειοφωταύγειας LIAISON (DiaSorin-Ιταλία)
[5].

Συσχετίστηκαν επίπεδα βιταμίνης-D και κλινικές και ορολογικές εκδηλώσεις SS.


Τα μέσα επίπεδα βιταμίνης-D ήταν συγκρίσιμα μεταξύ των ασθενών με SS και του μάρτυρα 21,2 ± 9,4 ng / ml και 22,4 ± 10 ng / ml, αντίστοιχα.
Η περιφερική νευροπάθεια διαγνώστηκε στο 23% των ασθενών με SS και συσχετίστηκε με χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης-D (18,6 ± 5,5 ng / ml έναντι 22,6 ± 8 ng / ml (p = 0,04)).Το λέμφωμα διαγνώστηκε σε 4,3% των ασθενών με SS, οι οποίοι είχαν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης-D (13,2 ± 6,25 ng / ml), σε σύγκριση με τους ασθενείς με SS χωρίς λέμφωμα (22 ± 8 ng / ml), (p = 0,03).Άλλες κλινικές και ορολογικές εκδηλώσεις δεν συσχετίστηκαν με την κατάσταση της βιταμίνης-D.


Σε αυτή τη μελέτη αποδεικνύεται ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης-D συσχετίζονται με την παρουσία περιφερικής νευροπάθειας και λεμφώματος στους ασθενείς με SS. Η σχέση μεταξύ βιταμίνης-D και νευροπάθειας ή λεμφώματος έχει αναφερθεί επίσης σε άλλες καταστάσεις και μπορεί να υποστηρίξει έναν ρόλο για τη βιταμίνη-D στην παθογένεση αυτών των διεργασιών. Συνεπώς  εύλογα μπορεί να προταθεί η χορήγηση της βιταμινης D3  για τα επωφελή  αποτελέσματά της. [5] . style='box-sizing: border-box;orphans: auto;widows: 1;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px' v:shapes="_x0000_i1025">


Μεταξύ των συμπληρωμάτων βιταμίνης D3 η πιο απορροφήσιμη είναι η βιταμίνη D3 που φέρεται μαζί με βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο  [σταγόνες D3 Gelin]
Η δόση εξαρτάται από τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό του αίματος. Σε περίπτωση έλλειψης  ή ανεπάρκειας, η χορηγούμενη δόση, είναι 4-5 σταγόνες  [D3 Gkelindrops] δηλαδή ι 4000-5000 IU ημερησίως, για 3 μήνες. Η  δόση προσαρμόζεται ανάλογα με τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3. Τα ιδανικά επίπεδα σε ασθενείς με λέμφωμα είναι τα 50-70ng / ml. 
References

1.Fauchais AL, Martel C, Vidal E. Epidemiology and physiopathogy of Sjögren's syndrome. Rev Prat. 2012 Feb;62(2):218-20.

2. Weng MY, Huang YT, Liu MF, Lu TH. Incidence of cancer in a nationwide population cohort of 7852 patients with primary Sjogren's syndrome in Taiwan. Ann Rheum Dis. 2012 Apr;71(4):524-7. doi: 10.1136/annrheumdis-2011-200402. Epub 2011 Nov 9.

3. Weng MY, Huang YT, Liu MF, Lu TH. Incidence of cancer in a nationwide population cohort of 7852 patients with primary Sjogren's syndrome in Taiwan. Ann Rheum Dis. 2012 Apr;71(4):524-7. doi: 10.1136/annrheumdis-2011-200402. Epub 2011 Nov 9.

4. Newton JL, Frith J, Powell D, Hackett K, Wilton K, Bowman S, Price E, Pease C, Andrews J, Emery P, Hunter J, Gupta M, Vadivelu S, Giles I, Isenberg D, Lanyon P, Jones A, Regan M, Cooper A, Moots R, Sutcliffe N, Bombardieri M, Pitzalis C, McLaren J, Young-Min S, Dasgupta B, Griffiths B, Lendrem D, Mitchell S, Ng WF; UK primary Sjögren's syndrome registry. Autonomic symptoms are common and are associated with overall symptom burden and disease activity in primary Sjogren's syndrome. Ann Rheum Dis. 2012 Dec;71(12):1973-9. doi: 10.1136/annrheumdis-2011-201009. Epub 2012 May 5.

5. Agmon-Levin N, Kivity S, Tzioufas AG, López Hoyos M, Rozman B, Efes I, Shapira Y, Shamis A, Amital H, Youinou P, Shoenfeld Y. Low levels of vitamin-D are associated with neuropathy and lymphoma among patients with Sjögren's syndrome. J Autoimmun. 2012 Sep;39(3):234-9. doi: 10.1016/j.jaut.2012.05.018. Epub 2012 Jul 24.

6. Di Rosa M, Malaguarnera M, Nicoletti F, Malaguarnera L. Vitamin D3: a helpful immuno-modulator. Immunology. 2011 Oct;134(2):123-39. doi: 10.1111/j.1365-2567.2011.03482.x.

7. Müller K, Oxholm P, Sørensen OH, Thymann M, Høier-Madsen M, Bendtzen K. Abnormal vitamin D3 metabolism in patients with primary Sjögren's syndrome. Ann Rheum Dis. 1990 Sep;49(9):682-4.

8. Garcia-Carrasco M, Jiménez-Herrera EA, Gálvez-Romero JL, de Lara LV, Mendoza-Pinto C, Etchegaray-Morales I, Munguía-Realpozo P, Ruíz-Argüelles A, Jose R, Vera-Recabarren M, Cervera R. Vitamin D and Sjogren syndrome. 
Autoimmun Rev. 2017 Jun;16(6):587-593.


Τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα www.pharmagel.gr στοχεύουν στην   επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών την έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.

Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.pharmagel.gr  περιέχει ιατρικά  και επιστημονικά άρθρα, τα οποία έχει γράψει ο  Δρ Δημήτριος  Ν. Γκέλης και οι ιατροί συνεργάτες του. Οι γνώσεις και οι πληροφορίες των άρθρων  είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.pharmagel.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.pharmagel.gr  είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής. Η τοποθέτηση διαφημίσεων στα άρθρα της ιστοσελίδας γίνεται για να καλυφθούν οι δαπάνες συντήρησής της

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
Τελευταία άρθρα

Τα αντιδιαβητικά και αντιυπερτασικά οφέλη της καθημερινής λήψης μισού κουταλιού του γλυκού μαγιάς μπύρας©
Aldo Castellani, ο εφευρέτης του ομωνύμου αντιμυκητιασικού βάμματος©
Πώς ο ψευδάργυρος μπορεί να συμβάλλει στην ορμονική ισορροπία©
Επώδυνη κροταφογναθική διάρθρωση του κολυμβητή ή της κολυμβήτριας©
Γόνατο του κολυμβητή (Πόνος στο γόνατο του κολυμβητή)©
Οσφυαλγία του κολυμβητή/κολυμβήτριας©
NUBEQA
Κακώσεις του αυχένα του κολυμβητή©
Η ευεργετική δράση του λεμονιού στην υγεία©
Ώμος του κολυμβητή©
Ωτολογικά προβλήματα των κολυμβητών και των αθλητών υγρού στίβου©
Η εξωτερική ωτίτιδα ως παράγοντας κινδύνου μείωσης της επίδοσης των κολυμβητών και κολυμβητριών©
Οι κίνδυνοι του κακής ποιότητας ύπνου©
Κολύμβηση – Tα ευεργετικά αποτελέσματα της κολύμβησης στην υγεία©
H σχέση της αντίστασης στη βιταμίνη D και της θεραπείας των αυτοάνοσων νοσημάτων με πολύ υψηλές δόσεις βιτμίνης D3©

Δείτε όλα τα άρθρα »
Οδηγός Πρώτων Βοηθειών
Τι πρέπει να κάνετε αν φτάσετε πρώτοι
στο σημείο ενός ατυχήματος;