L-Θεανίνη: Η έρευνα ενός ασφαλούς φυσικού βοηθήματος βελτίωσης της ποιότητας του ύπνου©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach
  Περίληψη άρθρου

Η νοσηρότητα που σχετίζεται με τη στέρηση του ύπνου έχει γίνει πρόβλημα ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υγείας, διότι δημιουργεί μια ουσιαστική κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση. Οι χρόνιες διαταραχές του ύπνου μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την ποιότητα της ζωής και μπορεί να γίνουν αιτιολογικός παράγοντας πρόκλησης μιας σειράς χρονίων νοσημάτων , όπως η κατάθλιψη, παχυσαρκία, διαβήτης και οι καρδιοκυκλοφορικές παθήσεις. Τα περισσότερα υπνωτικά φάρμακα είναι ηρεμιστικά που συχνά η υπνογόνος δράση τους συνοδεύεται από εξάρτηση, από αυτά και άλλες παρενέργειες. Η L-Θεανίνη προάγει την χαλάρωση χωρίς να προκαλεί υπνηλία. Αντίθετα προς τα συμβατικά υπνωτικά φάρμακα η L-Θεανίνη δεν είναι ηρεμιστικό φάρμακο αλλά προάγει την καλή ποιότητα του ύπνου μέσω της αγχόλυσης (λύση του άγχους).


Η στέρηση ύπνου συμβαίνει όταν ο ανεπαρκής ύπνος οδηγεί σε μειωμένη απόδοση, ανεπαρκή εγρήγορση και επιδείνωση της υγείας. Δεν είναι πλήρως κατανοητό γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται ύπνο, αν και ορισμένες θεωρίες περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποκατάσταση και επεξεργασία πληροφοριών.

Η στέρηση ύπνου μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη (γνωσιακά ελλείμματα), να μειώσει την  απόδοση στην εργασία, να μειώσει  την ψυχοκινητική εγρήγορση, και να οδηγήσει στην πρόκληση σφαλμάτων ή και ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας και να  αυξήσει τον  κίνδυνο  εκδήλωσης ποικίλων νοσημάτων.

Ο ανεπαρκής, ο κακής ποιότητας ύπνος και η αϋπνία οδηγούν σε πτωχή ποιότητα ζωής και έχουν αρνητικά κοινωνικοοικονομικά επακόλουθα. 

Πάντοτε αναζητούνται τα αίτια του διαταραγμένου ύπνου. Η καταφυγή στη χρησιμοποίηση ηρεμιστικών, υπνωτικών ή υπναγωγών ή υπνογόνων φαρμάκων, αφενός δεν εξασφαλίζει ποιοτικό ύπνο και αφετέρου κρύβει τον κίνδυνο πρόκλησης δυσάρεστων παρενεργειών, όπως η εξάρτηση από αυτά.

Η L-Θεανίνη (γ-γλουταμυλαιθυλαμίδιο) είναι ένα αμινοξύ που υπάρχει φυσιολογικά σε αφθονία στα φύλλα του πράσινου τσαγιού. Το αμινοξύ αυτό προκαλεί αγχολυτικά αποτελέσματα  μέσω της δημιουργίας εγκεφαλικών κυμάτων α χωρίς αυτά τα αποτελέσματα να συνοδεύονται από την πρόκληση παρενεργειών, όπως η υπνηλία ή η εξάρτηση που είναι τα συνήθη επακόλουθα της χρήσης των συμβατικών ηρεμιστικών ή υπνωτικών φαρμάκων. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων της η L-θεανίνη χρησιμοποιείται ευρύτατα ως υποστηρικτική της καλής ποιότητας του ύπνου.

Βασική προϋπόθεση για την εγκατάσταση ενός ύπνου υψηλής ποιότητας είναι η λύση του άγχους (αγχόλυση).

Οι αγχολυτικοί μηχανισμοί, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της L- Θεανίνης περιγράφηκαν εκτεταμένα από τον Theertham P Rao και τους συνεργάτες του (2015) βάσει των μελετών ύπνου  που έκαναν με ακτιγράφο (actigraph), τη χρησιμοποίηση κατάλληλου ερωτηματολογίου μελέτης της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, τη μελέτη της αφύπνισης μετά την έναρξη του ύπνου και την αξιολόγηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, τις δραστηριότητες του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος και τη χρησιμοποίηση ενός παιδιατρικού ερωτηματολογίου.

Το συμπέρασμα που έβγαλαν από αυτή τη μελέτη ήταν ότι, η χορήγηση 200mg L-Θεανίνης προ του ύπνου  μπορεί να υποστηρίξει μια βελτιωμένη ποιότητα ύπνου, όχι μέσω της πρόκλησης ηρεμιστικής καταστολής (sedation) αλλά μέσω της λύσης του άγχους (αγχόλυση).

Επειδή η L-Θεανίνη δεν προκαλεί υπνηλία μπορεί να χορηγηθεί οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το μη παρατηρούμενο επίπεδο παρενέργειας της L-Θεανίνης, όταν χορηγείται από το στόμα, καθορίστηκε ότι είναι τα  2000 mg/kg βάρους σώματος.

Συμπερασματικά: Η νοσηρότητα που σχετίζεται με τη στέρηση του ύπνου έχει γίνει πρόβλημα ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υγείας, διότι δημιουργεί μια ουσιαστική κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση.

Οι χρόνιες διαταραχές του ύπνου μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την ποιότητα της ζωής και μπορεί να γίνουν αιτιολογικός παράγοντας πρόκλησης μιας σειράς χρονίων νοσημάτων, όπως η κατάθλιψη, παχυσαρκία, διαβήτης και οι καρδιοκυκλοφορικές παθήσεις.

Τα περισσότερα υπνωτικά φάρμακα είναι ηρεμιστικά που συχνά η υπνογόνος δράση τους  συνοδεύεται από εξάρτηση, από αυτά και άλλες παρενέργειες.

Η L-Θεανίνη προάγει την χαλάρωση και εξ αιτίας της την έλευση του ύπνου, χωρίς να προκαλεί υπνηλία την επομένη ημέρα. Αντίθετα προς τα συμβατικά υπνωτικά φάρμακα η , δεν είναι ηρεμιστικό φάρμακο αλλά προάγει την καλή ποιότητα του ύπνου μέσω της αγχόλυσης (λύση του άγχους).

Η L-θεανίνη είναι ένα ασφαλές φυσικό βοήθημα του ύπνου, υποστηρικτικό της κατάλυσης του άγχους και κατευναστικό της εντασης που οφείλεται στο υπερβολικό στρες.
Το συμπλήρωμα διατροφής Calmagkel περιέχει κάψουλες των 150mg φυσικής και όχι συνθετικής L-θεανίνης.  Δοσολογία του Calmagkel: Στα ενήλικα άτομα κάτω των 70kg συνήθως αρκεί μια κάψουλα προ του ύπνου. Τα άτομα άνω των 70 kg μπορούν να παίρνουν μια κάψουλα πρωί μεσημέρι βράδυ.


Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1. Abrams RM.  Sleep Deprivation. Obstet Gynecol Clin North Am. 2015 Sep;42(3):493-506. doi: 10.1016/j.ogc.2015.05.013.

2. Theertham P Rao , Motoko Ozeki , Lekh R Juneja  In Search of a Safe Natural Sleep Aid. J Am Coll Nutr . 2015;34(5):436-47.  doi: 10.1080/07315724.2014.926153.Epub 2015 Mar 11.Τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα www.pharmagel.gr στοχεύουν στην   επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών την έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.

Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.pharmagel.gr  περιέχει ιατρικά  και επιστημονικά άρθρα, τα οποία έχει γράψει ο  Δρ Δημήτριος  Ν. Γκέλης και οι ιατροί συνεργάτες του. Οι γνώσεις και οι πληροφορίες των άρθρων  είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.pharmagel.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.pharmagel.gr  είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής. Η τοποθέτηση διαφημίσεων στα άρθρα της ιστοσελίδας γίνεται για να καλυφθούν οι δαπάνες συντήρησής της

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
Τελευταία άρθρα

Τα αντιδιαβητικά και αντιυπερτασικά οφέλη της καθημερινής λήψης μισού κουταλιού του γλυκού μαγιάς μπύρας©
Aldo Castellani, ο εφευρέτης του ομωνύμου αντιμυκητιασικού βάμματος©
Πώς ο ψευδάργυρος μπορεί να συμβάλλει στην ορμονική ισορροπία©
Επώδυνη κροταφογναθική διάρθρωση του κολυμβητή ή της κολυμβήτριας©
Γόνατο του κολυμβητή (Πόνος στο γόνατο του κολυμβητή)©
Οσφυαλγία του κολυμβητή/κολυμβήτριας©
NUBEQA
Κακώσεις του αυχένα του κολυμβητή©
Η ευεργετική δράση του λεμονιού στην υγεία©
Ώμος του κολυμβητή©
Ωτολογικά προβλήματα των κολυμβητών και των αθλητών υγρού στίβου©
Η εξωτερική ωτίτιδα ως παράγοντας κινδύνου μείωσης της επίδοσης των κολυμβητών και κολυμβητριών©
Οι κίνδυνοι του κακής ποιότητας ύπνου©
Κολύμβηση – Tα ευεργετικά αποτελέσματα της κολύμβησης στην υγεία©
H σχέση της αντίστασης στη βιταμίνη D και της θεραπείας των αυτοάνοσων νοσημάτων με πολύ υψηλές δόσεις βιτμίνης D3©

Δείτε όλα τα άρθρα »
Οδηγός Πρώτων Βοηθειών
Τι πρέπει να κάνετε αν φτάσετε πρώτοι
στο σημείο ενός ατυχήματος;