Η συμβολή της έλλειψης βιταμίνης D στην στυτική δυσλειτουργία©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach
  Περίληψη άρθρου

Μια σημαντική αναλογία ασθενών με στυτική δυσλειτουργία έχουν έλλειψη βιταμίνης D3. Αυτή η κατάσταση είναι συχνότερη στα άτομα με στυτική δυσλειτουργία αρτηριογενούς αιτιολογίας. Τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D3 μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο πρόκλησης στυτικής δυσλειτουργίας, προάγοντας τη δυσλειτουργία του αρτηριακού ενδοθηλίου. Γιαυτό οι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία πρέπει να μετρούν τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3 και ιδιαίτερα εκείνοι με αρτηριακή στυτική δυσλειτουργία. Σε περίπτωση στυτικής δυσλειτουργίας με ελλιπή ή ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης D3 χορηγείται συμπληρωματικά φυσική και όχι συνθετική βιταμίνη D3 [D3 Gkelin drops], που φέρεται μέσα σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.


Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφορες ταξινομήσεις για τη στυτική δυσλειτουργία [ΣΔ].Μερικές βασίζονται στην αιτιολογία [διαβητική, ιατρογενής, τραυματική] και μερικές στο νευροαγγειακό μηχανισμό της στυτικής διαδικασίας [αποτυχία έναρξης
(νευρογενής), αποτυχία πληρότητας (αρτηριακή) και αποτυχία αποθήκευσης αίματος στα σηραγγώδη σώματα του πέους (φλεβική) και σε ψυχογενείς λόγους  [1].

Ο Sorenson M, και Grant WB. [2014] έκαναν της ακόλουθη υπόθεση: Μήπως η έλλειψη βιταμίνης D συμβάλλει στη στυτική δυσλειτουργία;. Ο όροςβιταμίνη D σημαίνει τη βιταμίνη D2 και τη βιταμίνη D3.

Στην κλινική πράξη, μετρώνται τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνη D3, που είναι ο κύριος μεταβολίτης της βιταμίνης D3.
 
Γιαυτό το λόγο ερεύνησαν τι κοινό έχει  τη στυτική δυσλειτουργία  και η καρδιοκυκλοφορική νόσος  και πως η βιταμίνη D επηρεάζει την καρδιοκυκλοφορική νόσο και τους κλασικούς γι’ αυτήν παράγοντες κινδύνου, που επίσης σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο στυτικής δυσλειτουργίας [2].
 
Η έρευνά τους έδειξε ότι η βιταμίνη D  μπορεί να περιορίσει τους αγγειακούς παράγοντες κινδύνου πρόκλησης  στυτικής δυσλειτουργίας και υποστήριξαν την άποψη ότι πρέπει να ερευνηθεί αυτή η υπόθεση με περαιτέρω επιστημονικές μελέτες [2].

Αιτίες της στυτικής δυλειτουργίας

Η στυτική δυσλειτουργία είναι μια πολυπαραγοντική διαταραχή. Οι κύριες αιτίες της μπορεί να είναι νευρογενείς, αγγειακές, ορμονικές και ψυχογενείς.

Συχνά η στυτική δυσλειτουργία είναι ένας σημαντικός δείκτης καρδιαγγειακής νόσου και αξιοσημείωτος πρώιμος δείκτης της ύπαρξης μιας ασυμπτωματικής καρδιοκυκλοφορικής νόσου.

Η στύση είναι ένα αγγειακό συμβάν, που περιλαμβάνει χαλάρωση των αιματικών κόλπων, αγγειοδιαστολή και φλεβική συμπίεση του πέους  [3].

Οι παράγοντες κινδύνου πρόκλησης στυτικής δυσλειτουργίας σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο  πρόκλησης καρδιοκυκλοφορικής νόσου.

Οι συνήθεις παράγοντες κινδύνου για στυτική δυσλειτουργία σχετίζονται με αρτηριακή ανεπάρκεια και περιλαμβάνουν την υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, κάπνισμα, σακχαρώδη διαβήτη, αμβλύ τραύμα στο περίνεο ή την πύελο, ακτινοβολίες στην περιοχή της πυέλου [4-6], φλεγμονή του αγγειακού ενδοθηλίου.

Η σημαντικότητα της χαλάρωσης των λείων μυϊκών ινών στη στυτική δυσλειτουργία έχει επιδειχτεί σε μελέτες επί ζώων και ανθρώπων  [7, 8].
Συχνά η αγγειακή νόσος προκαλείται από βλάβη του αγγειακού ενδοθηλίου και την επακόλουθο ανακοπή της αγγειοδιαστολής.

Μηχανισμοί της αρτηριογενούς στυτικής δυσλειτουργίας

Οι μηχανισμοί της αρτηριογενούς στυτικής δυσλειτουργίας είναι:
Δομικές ανατομικές αλλαγές, αγγειοσύσπαση και διαταραγμένη αγγειοδιαστολή που εξαρτάται από το βλαμένο ενδοθήλιο [9].

Η έλλειψη της βιταμίνης D είναι ένας από τους διάφορους δυναμικούς παράγοντες κινδύνου, που σχετίζονται με αύξηση του κινδύνου πρόκλησης καρδιοκυκλοφορικής νόσου και πιθανόν συμβάλλει στην εκδήλωση στυτικής δυσλειτουργίας [2].

Η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου των αγγείων του πέους είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλουν στην παθογένεση της στυτικής δυσλειτουργίας.

Όμως οι ενδοθηλιακές δυσλειτουργίες μπορεί να προάγονται από την έλλειψη της βιταμίνης D.

Η βιταμίνη D και η στυτική δυσλειτουργία

Barassi A , et al [2014] στο Clinical  Biochemistry Laboratory, Department of Health Sciences, San Paolo Hospital, University of Milan, Milan, Italy αξιολόγησαν τα επίπεδα της βιταμίνης D  μιας ομάδας ασθενών με στυτική δυσλειτουργία [10].

Η διάγνωση και η σοβαρότητα της στυτικής δυσλειτουργίας των εξετασθέντων ασθενών βασίστηκε στο Διεθνή Δείκτη Στυτικής Λειτουργίας [International Index of Erectile Function (IIEF-5)].

Ταξινόμησαν την αιτιολογία της στυτικής δυσλειτουργίας ως αρτηριογενή [arteriogenic (A-ED)], οριακή [borderline (BL-ED)] και μη αρτηριογενή [non-arteriogenic (NA-ED)], χρησιμοποιώντας πεϊκό Doppler ήχου-χρώματος σε βασική κατάσταση και μετά από ενδοσηραγκώδη ένεση προσταγλανδίνης Ε1.

Μέτρησαν επίσης τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D και τις συγκεντρώσεις της παραθυρεοειδικής ορμόνης [PTH] και συνέκριναν τα επίπεδα της βιταμίνης D  στους άνδρες με A-ED και στους άνδρες με  BL-ED και  NA-ED.

Μεταξύ των 143 περιπτώσεων που μελετήθηκαν συνολικά, οι 50 ασθενείς ταξινομήθηκαν ως  A-ED, 28 ως  ED-BL και  65 ως  NA-ED.

Οι μέσες τιμές των συγκεντρώσεων της 25 υδροξυβιταμίνης D ήσαν 21.3ng/mL. Έλλειψη της βιταμίνης D (25 υδροξυβιταμίνη D <20ng/mL)  υπήρχε στο 45.9%  και μόνον το  20.2% είχε φυσιολογικές τιμές 25 υδροξυβιταμίνης D.

Οι ασθενείς με σοβαρή ή πλήρη στυτική δυσλειτουργία είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D (P=0.02) σε σύγκριση με εκείνους που είχαν ήπια στυτική δυσλειτουργία.
 
Η έλλειψη βιταμίνης D ήταν σημαντικά μικρότερη στους ασθενείς με  NA-ED(P=0.01).
 
Το πεϊκό Doppler ήχου-χρώματος αποκάλυψε  ότι η μεγίστη συστολική ταχύτητα [peak systolic velocity, PSV] στην  A-ED ( ≤25cm/second) ήταν συχνότερη στους άνδρες με έλλειψη βιταμίνης D,  σε σύγκριση με αυτούς που είχαν επίπεδα 25 υδροξυβιταμίνης D>20ng/μλ (45% έναντι 24%; P<0.05).

Από αυτή τη μελέτη εξάγεται το συμπέρασμα ότι μια σημαντική αναλογία ασθενών με στυτική δυσλειτουργία έχουν έλλειψη βιταμίνης D και ότι αυτή η κατάσταση είναι συχνότερη στα άτομα με στυτική δυσλειτουργία αρτηριογενούς αιτιολογίας.
 
Τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο πρόκλησης στυτικής δυσλειτουργίας, προάγοντας τη δυσλειτουργία του αρτηριακού ενδοθηλίου[10].

Γιαυτό οι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία πρέπει να μετρούν τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3 και ιδιαίτερα εκείνοι με αρτηριακή στυτική δυσλειτουργία.

Όσοι έχουν έλλειψη ή ανεπάρκεια βιταμίνης D3 θα πρέπει να παίρνουν συμπληρωματικά βιταμίνη D3, επιλέγοντας το πιο ευαπορρόφητο σκεύασμά της, όπως το D3 Gkelin drops, του οποίου κάθε σταγόνα περιέχει 1000 IU [Διεθνείς Μονάδες] βιταμίνης D3.

To D3 Gkelin drops έχει εξαιρετική απορροφητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα, διότι η φυσική και όχι συνθετική βιταμίνη D3, που περιέχει  φέρεται μέσα σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. 

Συνήθως αρκούν 4 σταγόνες D3 Gkelin drops ημερησίως, μετά το φαγητο, για να ανέβουν τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3  στα 60—80ng/ml, που αρκούν για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού.

 
References
1. Lizza EF1, Rosen RC. Definition and classification of erectile dysfunction: report of the Nomenclature Committee of the International Society of Impotence Research. Int J Impot Res. 1999 Jun;11(3):141-3.
2. Sorenson M, Grant WB. Does vitamin D deficiency contribute to erectile dysfunction? Dermatoendocrinol. 2012 Apr 1;4(2):128-36.
3. Lue TF, Takamura T, Schmidt RA, et al. Hemodynamics of erection in the monkey. J Urol. 1983;130:1237.
4. Goldstein I, Feldman MI, Deckers PJ, et al. Radiation-associated impotence. A clinical study of its mechanism. Jama. 1984;251:903. [PubMed]
5. Levine FJ, Greenfield AJ, Goldstein I. Arteriographically determined occlusive disease within the hypogastric-cavernous bed in impotent patients following blunt perineal and pelvic trauma. J Urol. 1990;144:1147. [PubMed]
6. Rosen MP, Greenfield AJ, Walker TG, et al. Arteriogenic impotence: findings in 195 impotent men examined with selective internal pudendal angiography. Young Investigator’s Award. Radiology. 1990;174:1043. [PubMed]
7.Saenz de Tejada I, Goldstein I, Azadzoi K, et al. Impaired neurogenic and endothelium-mediated relaxation of penile smooth muscle from diabetic men with impotence. N Engl J Med. 1989;320:1025. [PubMed]
8. Ignarro LJ, Bush PA, Buga GM, et al. Nitric oxide and cyclic GMP formation upon electrical field stimulation cause relaxation of corpus cavernosum smooth muscle. Biochem Biophys Res Commun. 1990;170:843. [PubMed]
9. Dean RC1, Lue TF. Physiology of penile erection and pathophysiology of erectile dysfunction. Urol Clin North Am. 2005 Nov;32(4):379-95, v.
10. Barassi A1, Pezzilli R, Colpi GM, Corsi Romanelli MM, Melzi d'Eril GV. Vitamin D and Erectile Dysfunction. J Sex Med. 2014 Aug 5.

Τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα www.pharmagel.gr στοχεύουν στην   επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών την έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.

Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.pharmagel.gr  περιέχει ιατρικά  και επιστημονικά άρθρα, τα οποία έχει γράψει ο  Δρ Δημήτριος  Ν. Γκέλης και οι ιατροί συνεργάτες του. Οι γνώσεις και οι πληροφορίες των άρθρων  είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.pharmagel.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.pharmagel.gr  είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής. Η τοποθέτηση διαφημίσεων στα άρθρα της ιστοσελίδας γίνεται για να καλυφθούν οι δαπάνες συντήρησής της

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
Τελευταία άρθρα

Τα αντιδιαβητικά και αντιυπερτασικά οφέλη της καθημερινής λήψης μισού κουταλιού του γλυκού μαγιάς μπύρας©
Aldo Castellani, ο εφευρέτης του ομωνύμου αντιμυκητιασικού βάμματος©
Πώς ο ψευδάργυρος μπορεί να συμβάλλει στην ορμονική ισορροπία©
Επώδυνη κροταφογναθική διάρθρωση του κολυμβητή ή της κολυμβήτριας©
Γόνατο του κολυμβητή (Πόνος στο γόνατο του κολυμβητή)©
Οσφυαλγία του κολυμβητή/κολυμβήτριας©
NUBEQA
Κακώσεις του αυχένα του κολυμβητή©
Η ευεργετική δράση του λεμονιού στην υγεία©
Ώμος του κολυμβητή©
Ωτολογικά προβλήματα των κολυμβητών και των αθλητών υγρού στίβου©
Η εξωτερική ωτίτιδα ως παράγοντας κινδύνου μείωσης της επίδοσης των κολυμβητών και κολυμβητριών©
Οι κίνδυνοι του κακής ποιότητας ύπνου©
Κολύμβηση – Tα ευεργετικά αποτελέσματα της κολύμβησης στην υγεία©
H σχέση της αντίστασης στη βιταμίνη D και της θεραπείας των αυτοάνοσων νοσημάτων με πολύ υψηλές δόσεις βιτμίνης D3©

Δείτε όλα τα άρθρα »
Οδηγός Πρώτων Βοηθειών
Τι πρέπει να κάνετε αν φτάσετε πρώτοι
στο σημείο ενός ατυχήματος;