Η πρόληψη και ο περιορισμός των φλεγμονών με τη γείωση του ανθρωπίνου σώματος

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach
  Περίληψη άρθρου

Η γείωση αναφέρεται στην ανακάλυψη ότι η σωματική επαφή με το φυσικό ηλεκτρικό φορτίο της Γης σταθεροποιεί τη φυσιολογία στα βαθύτερα επίπεδα, μειώνει τη φλεγμονή, τον πόνο και το άγχος, βελτιώνει τη ροή του αίματος, την ενέργεια και τον ύπνο και αναγεννά περισσότερη ευεξία. Τέτοια αποτελέσματα σημαντικά, συστηματικά και θεμελιώδη που συχνά αναπτύσσονται γρήγορα. Η γείωση γίνεται με απλό τρόπο, βαδίζοντας στο έδαφος της Γης με γυμνά πόδια ή χρησιμοποιώντας φθηνά συστήματα γείωσης μένοντας στο σπίτι, κατά τη διάρκεια του ύπνου, της καθιστικής εργασίας, πρακτικά αποκαθιστώντας μια χαμένη και αναγκαία ηλεκτρική σύνδεση με τη Γη. Μέχρι σήμερα, σε πολλές μελέτες, αναφέρονται ενδιαφέρουσες αποδείξεις ευρείας και σημαντικής βελτίωσης της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού, όταν το σώμα είναι γειωμένο.


Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ανθρώπινο σώμα με τα όργανά του αποτελούν ένα ηλεκτρικό σύστημα. Αυτό επιτρέπει να εξετάζεται η καρδιά με ηλεκτροκαρδιογράφημα, ο εγκέφαλος με εγκεφαλογράφημα, οι μύες με μυογράφημα. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές απαραιτήτως όταν συνδέονται με το ρευματοδότη (πρίζα) συνδέονται και με γείωση.

alt

Ραγιντ Σαμαάν Αντώνιος

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Περιβαλλοντική Ιατρική, προληπτική Ιατρική, Συμπληρωματική Ιατρική, Ιατρική Διατροφολογία και Ολιστική Ιατρική.

alt

Γκόλας Ευάγγελος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Ιωάννινα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ωτολογία, Βαρηκοία παίδων κλαι ενηλίκων, ΩΡΛ Αλλεςργία, Φωνιατρική, Περιβαλλοντική και προληπτική Ιατρική
Μουσούρος Νίκος, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Άργος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ΩΡΛ Αλλεργία, Φωνιατρική, Βαρηκοία παίδων και ενηλίκων, Εναλλακτική Ιατρική Προληπτική Ογκολογία.
alt
Σαμψάκης Ιωάννης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ΩΡΛ Αλλεργία, Βαρηκοία παίδων και ενηλίκκων, Φωνιατρική, Προληπτική Ιατρική, Περιβαλλοντική Ιατρική

Το ανθρώπινο σώμα ως ηλεκτρικό σύστημα και αυτό γειώνεται όταν περπατάμε ξυπόλυτοι στο έδαφος.

Στον ηλεκτρισμό γείωση είναι η αγώγιμη σύνδεση ενός σημείου κάποιου κυκλώματος ή ενός μεταλλικού αντικειμένου με το έδαφος, προκειμένου να αποκτήσουν το ίδιο δυναμικό με τη γη, πού ως γνωστό κατά σύμβαση, το δυναμικό της γης θεωρείται μηδέν.
Το δυναμικό είναι ένα μέγεθος που εκφράζει την ποσότητα του θετικού ή αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου που φέρει ένα σώμα. Αν το πλήθος των ηλεκτρονίων και των πρωτονίων σε ένα μονωμένο αγώγιμο σώμα είναι τα ίδια, το σώμα αυτό έχει εν δυνάμει δυναμικό 0. Άρα το μηδενικό δυναμικό δεν είναι κάτι αόριστο.

Η Γη μπορεί να θεωρηθεί σφαιρικός αγωγός ο οποίος έχει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο μερικών εκατομμυρίων Coulombs, ενώ ένα ίσο θετικό φορτίο υπάρχει στην ατμόσφαιρά της.

Η επιφάνεια της Γης χάνει τα αρνητικά φορτία με ένα ρυθμό 2000C/s μέσω της ατμόσφαιράς της με αποτέλεσμα σε λιγότερο από μια ώρα να είχε εκφορτιστεί εάν, με την βοήθεια των αστραπών – κεραυνών δεν επέστρεφαν τα αρνητικά αυτά φορτία πάλι πίσω.

Ο φλοιός της γης δέχεται κεραυνούς χιλιάδες φορές κάθε λεπτό της ώρας, ιδιαίτερα γύρω από την περιοχή του ισημερινού. Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είναι η επιφάνεια της γης να φέρει ένα τεράστιο αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. Το ανθρώπινο σώμα παράγει θετικά ηλεκτρικά φορτία, τα οποία σταδιακά εξουδετερώνονται όταν φθάνουν στη γη (γείωση)

Αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο της γης σημαίνει ότι η επιφάνεια της γης είναι αρνητικά φορτισμένη με ηλεκτρόνια, τα οποια εξουδετερώνουν τα θετικά φορτία του ανθρώπινου σώματος, όταν το σώμα έρχεται σε άμεση επαφή με τη γη.
Όταν όμως το ανθρώπινο σώμα είναι μονωμένο, όπως όταν φοράμε λαστιχένια ή πλαστικά υποδήματα τα θετικά ηλεκτρικά φορτία δεν εξουδετερώνονται με τη γείωση μεσω των γυμνών πελμάτων και συσσωρεύονται στο ανθρώπινο σώμα.

Αυτή η συσσώρευση των θετικών ηλεκτρικών φορτίων και η πλήρης απομόνωσή μας από τη γη, με την πάροδο του χρόνου αφαιρεί τη βιολογική ενέργεια του σώματος και προάγει τη δημιουργία φλεγμονωδών νόσων.

Έχει αποδειχτεί ότι τα ηλεκτρόνια (αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρικά φορτία) του φλοιού της γης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών οξυγόνου.

Οι ελεύθερες ρίζες είναι προϊόντα του φυσιολογικού μεταβολισμού. Απελευθερώνονται φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό από τα μιτοχόνδρια, τα οποία αποτελούν για το κύτταρο, το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Στα κυτταρικά αυτά οργανίδια λαμβάνει χώρα η οξείδωση των τροφών (η μετατροπή δηλαδή της τροφής σε ενέργεια).

Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου παράγονται ως υποπροϊόντα, κατά την διάρκεια παραγωγής ενέργειας με την χρησιμοποίηση οξυγόνου. Είναι μόρια με ένα ασύζευκτο, υψηλά ενεργό, ηλεκτρόνιο.
Για να εξισορροπήσουν την δομή τους, αποσπούν ηλεκτρόνια από γειτονικά μόρια, μετατρέποντας τα μόρια αυτά σε ελεύθερες ρίζες, με αποτέλεσμα να ξεκινούν μια καταστρεπτικά ενεργή αλυσίδα και να προκαλούν έτσι βλάβη σε μεγάλης σημασίας κυτταρικές δομές (πρωτεΐνες, κυτταρική μεμβράνη, DNA).

Το οξειδωτικό στρες των βιομορίων των πρωτεϊνών και των κυτταρικών μεμβρανών, που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες αυξάνεται παράλληλα με την αύξηση της ηλικίας και θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες της διαδικασίας της γήρανσης καθώς και και της εμφάνισης εκφυλιστικών νόσων, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης, η νόσος Alzheimer, η σκλήρυνση κατά πλάκας, καρκίνος κ.α.

Φαίνεται ότι το ανθρώπινο σώμα τελικά συντονίζεται να συνεργάζεται με τη γη, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια συνεχής ροή ενέργειας μεταξύ του ανθρωπίνου σώματος και της γης.

Oταν πατάμε στο έδαφος με γυμνά πέλματα απορροφώνται δια μέσου του δέρματος μεγάλες ποσότητες αρνητικά φορτισμένων ηλεκτρονίων. Στην εποχή μας αυτό είναι πολύ σημαντικό, όσο ποτέ, διότι όλο και λιγότεροι άνθρωποι έρχονται κατ’ευθείαν σε επαφή με το έδαφος της γης.

Η χρήση υποδημάτων με σόλες από πλαστικό ή ελαστικό παρεμποδίζουν τη γείωση του σώματος. Αυτό έχει ως επακόλουθο το σώμα να βρίσκεται σε ένα διαρκώς αυξανόμενο στρες από τις ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου. Οι τελευταίες παράγονται από την έκθεση του σώματος σε τοξικές ουσίες, όπως ο υδράργυρος, το κάπνισμα, τα εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα, τα τρανς λιπαρά, οι ακτινοβολίες κλπ.
Οι ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου αδειάζουν το ανθρώπινο σώμα από ηλεκτρόνια.

Όταν περπατάει κανείς ξυπόλυτος στο έδαφος, ελεύθερα ηλεκτρόνια μεταφέρονται από τη γη στο ανθρώπινο σώμα. Το φαινόμενο της γείωσης είναι ένα από τα ισχυρότερα αντιοξειδωτικά μέσα, που γνωρίζουμε.

Η φλεγμονή τροφοδοτείται, όταν το αίμα είναι παχύρευστο και κυκολοφορούν σ’αυτό πολλές ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και πολλά θετικά ηλεκτρικά φορτία. Η γείωση ανακουφίζει τη φλεγμονή, διότι περιορίζει τη γλοιότητα του αίματος και το σώμα πλημμυρίζει με αρνητικά φορτισμένα ιόντα, που ανεβαίνουν σ’ αυτό από τα γυμνά πέλματα [1].

Κατάλληλες επιφάνειες, στις οποίες μπορεί κανείς να γειωθεί είναι η άμμος, το γρασίδι, το χώμα, τα τούβλα το γυμνό τσιμέντο. Τα παπούτσια με δερμάτινη σόλα επιτρέπουν να γίνεται γείωση, πράγμα που δεν ισχύει για τα πλαστικά ή τα λαστιχένια.

Τα τελευταία μας αποσυνδέουν με τη γη και εμποδίζουν τη μεταφορά των ευεργετικών ηλεκτρονίων από το έδαφος στο υπόλοιπο σώμα.

Η γείωση ελαττώνει τη γλοιότητα του αίματος, που κυκλοφορεί στα αγγεία βελτιώνοντας το δυναμικό Ζήτα των ερυθρών αιμοσφαιρίων, το οποίο βελτιώνει την ενέργεια μεταξύ των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι χρειάζεται να παρέλθουν 80 λεπτά για τα ελεύθερα ηλεκτρόνια να φθάσουν από τη γη στο αίμα της κυκλοφορίας και να τροποποιήσουν το ηλεκτρικό φορτίο των ερυθρών αιμοσφαιρίων [1,2].

Η γείωση αντενδείκνυται όταν παίρνει κανείς αντιπηκτικά φάρμακα, όπως η κουμαδίνη, διότι μπορεί να αραιωθεί το αίμα περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Η γείωση του ανθρώπου στο έδαφος συνοπτικά ασκεί τις ακόλουθες δράσεις [1, 2].

 • Εξουδετερώνει την αιτία της φλεγμονής. Βελτιώνει ή εξαφανίζει τα συμπτώματα πολλών διαταραχών που σχετίζονται με τη φλεγμονή.
 • Αυξάνει την ενέργεια
 • Ενισχύει τη γρήγορη αποκατάσταση του οργανισμού μετά από νόσο.
 • Βελτιώνει τον ύπνο στις περισσότερες των περιπτώσεων
 • Ανακουφίζει ή περιορίζει τους χρόνιους πόνους
 • Περιορίζει το στρες και προάγει την εσωτερική γαλήνη, κατευνάζοντας το νευρικό σύστημα και ελαττώνοντας τα επίπεδα των ορμονών του στρες.
 • Εξομαλύνει τους βιολογικούς ρυθμούς του σώματος.
 • Βελτιώνει την ευεξία
 • Ελαττώνει τη γλοιότητα του αίματος και βελτιώνει τη ροή του.
 • Υποστηρίζει την ισορροπία του ανοσοποιητικού συστήματος.
 • Ανακουφίζει τη μυική τάση και τους πονοκεφάλους.
 • Ελαττώνει τα ορμονικά συμπτώματα και τα συμπτώματα της περιόδου των γυναικών.
 • Βοηθάει και προστατεύει το σώμα από μόλυνση από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
 • Περιορίζει το ηλεκτρικό φορτίο εναλλασσομένου ρεύματος του σώματος. Έτσι βοηθείται η ομοιοστασία, η οποία βοηθάει την αίσθηση του καλώς έχειν, την αποκατάσταση κυτταρικών βλαβών και την υγιή αναπαραγωγή.
 • Δραματικά επιταχύνει την επούλωση και προλαβαίνει τις κατακλύσεις, όσων είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν κατάκοιτοι.
 • Υποστηρίζει τη διατήρηση της υγείας του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος.
 • Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος
 • Περιορίζει ή εξουδετερώνει το jet lag [4]

alt

Οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα υποστηρίζουν την άποψη ότι η γείωση του ανθρωπίνου σώματος μπορεί να αποτελεί ένα κύριο στοιχείο διατήρησης της υγείας που μπορεί να εξισωθεί με τη λογική σε χρόνο έκθεση στον ήλιο, την εισπνοή καθαρού αέρα, την κατανάλωση καθαρού νερού, βιολογικών τροφίμων και την σωματική άσκηση [3].

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1. Chevalier G, Sinatra ST, Oschman JL, Delany RM. Earthing (grounding) the human body reduces blood viscosity-a major factor in cardiovascular disease.

J Altern Complement Med. 2013 Feb;19(2):102-10. doi: 10.1089/acm.2011.0820. Epub 2012 Jul 3.

2. Chevalier G, Sinatra ST, Oschman JL, Sokal K, Sokal P. Earthing: health implications of reconnecting the human body to the Earth's surface electrons. J Environ Public Health. 2012;2012:291541. doi: 10.1155/2012/291541. Epub 2012 Jan 12. Review.

3. Gaétan Chevalier, Stephen T. Sinatra, James L. Oschman, Karol Sokal, Pawel Sokal

Earthing: Health Implications of Reconnecting the Human Body to the Earth's Surface Electrons

J Environ Public Health. 2012; 2012: 291541. Published online 2012 January 12. doi: 10.1155/2012/291541

4.Menigoz W, Latz TT, Ely RA, Kamei C, Melvin G, Sinatra D. Integrative and lifestyle medicine strategies should include Earthing (grounding): Review of research evidence and clinical observations. Explore (NY). 2020 May-Jun;16(3):152-160. 

 


Τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα www.pharmagel.gr στοχεύουν στην   επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών την έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.

Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.pharmagel.gr  περιέχει ιατρικά  και επιστημονικά άρθρα, τα οποία έχει γράψει ο  Δρ Δημήτριος  Ν. Γκέλης και οι ιατροί συνεργάτες του. Οι γνώσεις και οι πληροφορίες των άρθρων  είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.pharmagel.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.pharmagel.gr  είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής. Η τοποθέτηση διαφημίσεων στα άρθρα της ιστοσελίδας γίνεται για να καλυφθούν οι δαπάνες συντήρησής της

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
Τελευταία άρθρα

Τα αντιδιαβητικά και αντιυπερτασικά οφέλη της καθημερινής λήψης μισού κουταλιού του γλυκού μαγιάς μπύρας©
Aldo Castellani, ο εφευρέτης του ομωνύμου αντιμυκητιασικού βάμματος©
Πώς ο ψευδάργυρος μπορεί να συμβάλλει στην ορμονική ισορροπία©
Επώδυνη κροταφογναθική διάρθρωση του κολυμβητή ή της κολυμβήτριας©
Γόνατο του κολυμβητή (Πόνος στο γόνατο του κολυμβητή)©
Οσφυαλγία του κολυμβητή/κολυμβήτριας©
NUBEQA
Κακώσεις του αυχένα του κολυμβητή©
Η ευεργετική δράση του λεμονιού στην υγεία©
Ώμος του κολυμβητή©
Ωτολογικά προβλήματα των κολυμβητών και των αθλητών υγρού στίβου©
Η εξωτερική ωτίτιδα ως παράγοντας κινδύνου μείωσης της επίδοσης των κολυμβητών και κολυμβητριών©
Οι κίνδυνοι του κακής ποιότητας ύπνου©
Κολύμβηση – Tα ευεργετικά αποτελέσματα της κολύμβησης στην υγεία©
H σχέση της αντίστασης στη βιταμίνη D και της θεραπείας των αυτοάνοσων νοσημάτων με πολύ υψηλές δόσεις βιτμίνης D3©

Δείτε όλα τα άρθρα »
Οδηγός Πρώτων Βοηθειών
Τι πρέπει να κάνετε αν φτάσετε πρώτοι
στο σημείο ενός ατυχήματος;