Η έλλειψη βιταμινης D3 στα άτομα με πρώτο επεισόδιο ψύχωσης©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach
  Περίληψη άρθρου

Είναι γνωστό ότι ένα υψηλό ποσοστό ανθρώπων με εξακριβωμένη ψυχωτική διαταραχή έχουν έλλειψη βιταμίνης D (επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3 κάτω των 20ng/ml). Τα άτομα με ψυχωτικές διαταραχές είναι πολύ πιθανόν να έχουν έλλειψη βιταμίνης D , ενώ υπάρχουν αποδείξεις ότι η βιταμίνη D συμμετέχει στην παθοφυσιολογία αυτών των διαταραχών. Στη σχιζοφρένεια παρατηρούνται χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D, σε σύγκριση με τα φυσιολογικά άτομα


 

Με τον όρο βιταμίνη D εννοείται η βιταμίνη D2 και η βιταμίνη D3. κλινικής και θεραπευτικής σημασίας είναι η βιταμίνη D3, η οποία

παράγεται μέσω φωτοσύνθεσης στο δέρμα υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας Β [UVB], τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Είναι γνωστό ότι ένα υψηλό ποσοστό ανθρώπων με εξακριβωμένη ψυχωτική διαταραχή έχουν έλλειψη βιταμίνης D3 (επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3 κάτω των 20ng/ml).

Τα άτομα με ψυχωτικές διαταραχές είναι πολύ πιθανόν να έχουν έλλειψη βιταμίνης D3 , ενώ υπάρχουν αποδείξεις ότι η βιταμίνη D3 συμμετέχει στην παθοφυσιολογία αυτών των διαταραχών. Στη σχιζοφρένεια παρατηρούνται χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D3, σε σύγκριση με τα φυσιολογικά άτομα [1].

Ο Belvederi Murri M,και οι συνεργάτες (2013) βρήκαν υψηλότερες συχνότηες έλλειψης βιταμίνης D σε άτομα που εκδήλωσαν για πρώτη φορά ψυχωτικό επεισόδιο, σε σύγκριση προς υγιείς μάρτυρες [2].

Δεδομένου ότι η βιταμίνη D είναι νευροπροστατευτική, η έλλειψη βιταμίνης D3 μπορεί να είναι παράγοντας κινδύνου εκδήλωσης ψύχωσης και ότι αυτή η αρχόμενη ψύχωση μπορεί να επηρεάσει τους παράγοντες του τρόπου ζωής και τη δίαιτα.

Οι McGrath και οι συνεργάτες υπέθεσαν ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στην έναρξη της  ζωής μπορεί να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο μεταγενέστερης ανάπτυξης σχιζοφρένειας [1].

Πράγματι, μια μεγάλη μελέτη της Δανίας διαπίστωσε υψηλότερο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης σχιζοφρένειας στην ενήλικη ζωή  των  νεογνών με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D[3].

Ομοίως, η ύπαρξη χαμηλών συνολικά  επιπέδων  βιταμίνης D 3 κατά την παιδική ηλικία σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο ψυχωτικών εμπειριών κατά την εφηβεία [4].

Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση ο συνολικός επιπολασμός  της έλλειψης  βιταμίνης D σε ασθενείς με σχιζοφρένεια ήταν 65% και ότι τα άτομα με έλλειψη  βιταμίνης D είχαν 2,16 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν την πάθηση [5].

Η διατροφή φαίνεται να έχει επίσης αποτέλεσμα. Μια μεγάλη μελέτη, βασισμένη στον πληθυσμό γυναικών της Σουηδίας  ( n  = 33.623) ανέφερε την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της χαμηλής πρόσληψης διατροφικής βιταμίνης D  και του αυξημένου κινδύνου ψυχωτικών εμπειριών [6].

Τα στοιχεία, επομένως, υποδηλώνουν ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D διαταράσσουν την πρώιμη ανάπτυξη του εγκεφάλου και μπορεί επίσης να επηρεάσουν τη μετέπειτα λειτουργία του εγκεφάλου.

Η έλλειψη  βιταμίνης D ορίζεται συνήθως στο Ηνωμένο Βασίλειο ως επίπεδα 25-υδροξυβιταμίνης D 25(OH)D3 μικρότερα από 25 nmol / L, ανεπάρκεια μεταξύ 25 και 50 nmol / L και επάρκεια μεγαλύτερη από 50 nmol / L[7]. 

Εκείνοι με καθιερωμένη ψύχωση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πιθανό να έχουν έλλειψη βιταμίνης D, με μόνο το 14% να έχει επαρκή επίπεδα βιταμίνης D [8].


Αυτό ισχύει ακόμη και στα πρώτα στάδια της ψύχωσης. Ο Crews και οι συνεργάτες . εξέτασαν τα επίπεδα  της βιταμίνης D σε 69 άτομα, μετά το πρώτο επεισόδιο ψύχωσής τους (FEP) μαζί με 69 μάρτυρες παρόμοιας ηλικίας, φύλου και εθνικότητας [9]

Πάνω από το ένα τρίτο είχαν έλλειψη  βιταμίνης D, ενώ ένα επιπλέον 25% είχε ανεπάρκεια βιταμίνης D. Συνολικά, τα άτομα με πρώτο επεισόδιο ψύχωσής (FEP) είχαν σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο έλλειψης  βιταμίνης D από τους συγκριτές. Τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D κατά την παρουσίαση συσχετίστηκαν με χαμηλότερα συνολικά και αρνητικά συμπτώματα ψύχωσης ένα χρόνο αργότερα [10].

Τα στοιχεία, επομένως, υποδηλώνουν ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D διαταράσσουν την πρώιμη ανάπτυξη του εγκεφάλου και μπορεί επίσης να επηρεάσουν τη μετέπειτα λειτουργία του εγκεφάλου.
Χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για την εξέταση αυτής της σχέσης .

Εν τω μεταξύ υπάρχει ανάγκη για εκτενέστερο έλεγχο των επιπέδων της βιταμίνης D3 των ατόμων με πρώτο επεισόδιο ψύχωσης και για την ανάπτυξη περαιτέρω στρατηγικών αντιμετώπιση μιας ψύχωσης [8].

Συνεπώς είναι απαραίτητη η μέτρηση των επιπέδων της 25 υδροξυβιταμίνης D3 στα άτομα της εφηβικής και νεαρής ηλικίας, ούτως ώστε σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπάρκειας της βιταμόνης D3, να χορηγείται από το στόμα φυσική και όχι συνθετική βιταμίνη D3,που φέρεται μέσα σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο [D3 Gkelin drops]. Αυτός ο συνδυασμός κάνει τη φυσική βιταμίνη D3 εξαιρετικά ευαπορρόφητη από το έντερο, καθώς η βιταμίνη D3 ανήκει στις λιποδιαλυτές βιταμίνες.

Κάθε σταγόνα του D3 Gkelin drops περιέχει 1000 IU [Διεθνείς Μονάδες]. Η δοσολογία καθορίζεται ανάλογα με το αν υπάρχει έλλειψη ή ανεπάρκεια. Τα ιδανικά νευροπροστατευτικά επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3 είναι τα 60-80ng/ml. Περισσότερα για τη δοσολογία της φυσικής βιταμίνης D3 [D3 Gkelin drops] βλέπε: D3 Gkelin drops.Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1.Crews MLally JGardner-Sood PHowes OBonaccorso SSmith SMurray RMDi Forti MGaughran F.Vitamin Din first episode psychosis: A case-control study.Schizophr Res. 2013 Sep 20. pii: S0920-9964(13)00472-6. doi: 10.1016/j.schres.2013.08.036.

2.Belvederi Murri M
, Respino M, Masotti M, Innamorati M, Mondelli V, Pariante C, Amore M. Vitamin D and psychosis: mini meta-analysis.Schizophr Res. 2013 Oct;150(1):235-9. doi: 10.1016/j.schres.2013.07.017. Epub 2013 Jul 29

 3.McGrath JJ, Burne TH, Féron F, Mackay-Sim A, Eyles DW. Developmental vitamin D deficiency and risk of schizophrenia: a 10-year update.  Schizophr Bull. 2010 Nov; 36(6):1073-8. [PubMed] [Ref list]

4.Eyles DW, Trzaskowski M, Vinkhuyzen AAE, Mattheisen M, Meier S, Gooch H, Anggono V, Cui X, Tan MC, Burne THJ, Jang SE, Kvaskoff D, Hougaard DM, Nørgaard-Pedersen B, Cohen A, Agerbo E, Pedersen CB, Børglum AD, Mors O, Sah P, Wray NR, Mortensen PB, McGrath JJ. The association between neonatal vitamin D status and risk of schizophrenia.  Sci Rep. 2018 Dec 6; 8(1):17692. [PubMed] [Ref list]

5.Tolppanen AM, Sayers A, Fraser WD, Lewis G, Zammit S, McGrath J, Lawlor DA. Serum 25-hydroxyvitamin D3 and D2 and non-clinical psychotic experiences in childhood.PLoS One. 2012; 7(7):e41575.[PubMed] [Ref list]

6.Valipour G, Saneei P, Esmaillzadeh A. Serum vitamin D levels in relation to schizophrenia: a systematic review and meta-analysis of observational studies. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Oct; 99(10):3863-72.[PubMed] [Ref list]

7.Hedelin M, Löf M, Olsson M, Lewander T, Nilsson B, Hultman CM, Weiderpass E. Dietary intake of fish, omega-3, omega-6 polyunsaturated fatty acids and vitamin D and the prevalence of psychotic-like symptoms in a cohort of 33,000 women from the general population. BMC Psychiatry. 2010 May 26; 10():38. [PubMed] [Ref list]

8.The National Institute for Health and Care Excellence. Clinical Knowlege Summaries. Vitamin D deficiency in adults - treatment and prevention. London: The National Institute for Health and Care Excellence; 2018. Available from: https://cks.nice.org.uk/vitamin-d-deficiency-in-adults-treatment-and-prevention#!topicSummary. [Ref list]

9. Crews MLally JGardner-Sood PHowes OBonaccorso SSmith SMurray RMDi Forti MGaughran F.Vitamin Din first episode psychosis: A case-control study.Schizophr Res. 2013 Sep 20. pii: S0920-9964(13)00472-6. doi: 10.1016/j.schres.2013.08.036.

10.Lally J, Ajnakina O, Singh N, Gardner-Sood P, Stubbs B, Stringer D, Di Forti M, David AS, Smith S, Murray RM, Howes OD, Gaughran F .Vitamin D and clinical symptoms in First Episode Psychosis (FEP): A prospective cohort study. Schizophr Res. 2019 Feb; 204():381-388. [PubMed] [Ref list]


Τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα www.pharmagel.gr στοχεύουν στην   επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών την έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.

Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.pharmagel.gr  περιέχει ιατρικά  και επιστημονικά άρθρα, τα οποία έχει γράψει ο  Δρ Δημήτριος  Ν. Γκέλης και οι ιατροί συνεργάτες του. Οι γνώσεις και οι πληροφορίες των άρθρων  είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.pharmagel.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.pharmagel.gr  είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής. Η τοποθέτηση διαφημίσεων στα άρθρα της ιστοσελίδας γίνεται για να καλυφθούν οι δαπάνες συντήρησής της

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
Τελευταία άρθρα

Τα αντιδιαβητικά και αντιυπερτασικά οφέλη της καθημερινής λήψης μισού κουταλιού του γλυκού μαγιάς μπύρας©
Aldo Castellani, ο εφευρέτης του ομωνύμου αντιμυκητιασικού βάμματος©
Πώς ο ψευδάργυρος μπορεί να συμβάλλει στην ορμονική ισορροπία©
Επώδυνη κροταφογναθική διάρθρωση του κολυμβητή ή της κολυμβήτριας©
Γόνατο του κολυμβητή (Πόνος στο γόνατο του κολυμβητή)©
Οσφυαλγία του κολυμβητή/κολυμβήτριας©
NUBEQA
Κακώσεις του αυχένα του κολυμβητή©
Η ευεργετική δράση του λεμονιού στην υγεία©
Ώμος του κολυμβητή©
Ωτολογικά προβλήματα των κολυμβητών και των αθλητών υγρού στίβου©
Η εξωτερική ωτίτιδα ως παράγοντας κινδύνου μείωσης της επίδοσης των κολυμβητών και κολυμβητριών©
Οι κίνδυνοι του κακής ποιότητας ύπνου©
Κολύμβηση – Tα ευεργετικά αποτελέσματα της κολύμβησης στην υγεία©
H σχέση της αντίστασης στη βιταμίνη D και της θεραπείας των αυτοάνοσων νοσημάτων με πολύ υψηλές δόσεις βιτμίνης D3©

Δείτε όλα τα άρθρα »
Οδηγός Πρώτων Βοηθειών
Τι πρέπει να κάνετε αν φτάσετε πρώτοι
στο σημείο ενός ατυχήματος;