Σχέση των επιπέδων της βιταμίνης D3 και του καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach
  Περίληψη άρθρου

Η βιταμίνη D3 φωτοσυντίθεται στο δέρμα υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας και μεταβολίζεται στο ήπαρ προς 25 υδροξυβιταμίνη D3 , ενώ στους νεφρούς στη συνέχεια μεταβολίζεται προς καλσιτριόλη (1,25-διυδροξυβιταμίνη D3).


 Η βιταμίνη D3 φωτοσυντίθεται στο δέρμα υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας και μεταβολίζεται στο ήπαρ προς 25 υδροξυβιταμίνη D3 , ενώ στους νεφρούς στη συνέχεια μεταβολίζεται προς καλσιτριόλη (1,25-διυδροξυβιταμίνη D3). 

Η καλσιτριόλη (1,25-διυδροξυβιταμίνη D3), είναι ο ορμονικά δραστικός μεταβολίτης της βιταμίνης D3, ο οποίος ασκεί ανασταλτικά της ανάπτυξης και προδιαφοροποιητικά αποτελέσματα σε πολλά κακοήθη κύτταρα, καθυστερώντας την καρκινική ανάπτυξη, όπως τούτο έχει αποδειχτεί σε πειραματόζωα.

Η καλσιτριόλη αξιολογείται σήμερα ως αντικαρκινικός παράγοντας σε διάφορους ανθρώπινους καρκίνους. Οι μηχανισμοί της καλσιτριόλης μέσω των οποίων επιτυγχάνει αντικαρκινικά αποτελέσματα είναι η αναστολή του πολλαπλασιασμού των κυττάρων, η διέγερση της απόπτωσης (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος) η καταστολή της φλεγμονής και η αναστολή της αγγειογένεσης του όγκου, της εισβολής και της κυτταρικής μετάστασης [6].

Σημαντικά κλινικά και πειραματικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η βιταμίνη D παίζει κάποιο ρόλο στην παθογένεση και εξέλιξη του καρκίνου. Ο Gugatschka M και οι συνεργάτες του στο Τμήμα φωνιατρικής και ωτορινολαρυγγολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής της πόλεως Graz της Αυστρίας μελέτησαν τους όγκους και τα κλινικά χαρακτηριστικά των όγκων της κεφαλής και του τραχήλου σε σχέση με τα επίπεδα της βιταμίνης D στον ορό των ασθενών.

Συγκεκριμένα μέτρησαν τα επίπεδα του κύριου μεταβολίτη της βιταμίνης D , της 25-υδροξυβιταμίνης D ή [25(OH)D] σε 88 νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με καρκίνωμα επιθηλιακού τύπου στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου.

Η λήψη του δείγματος αίματος των ασθενών, στον ορό του οποίου μετρήθηκαν τα επίπεδα της [25(OH)D έγινε τη στιγμή της διάγνωσης των καρκινωμάτων. Η περίοδος που διήρκεσε η παρακολούθηση των ασθενών ήταν από το 2006 έως το 2010 [1].

Τα ευρήματα των επιπέδων της [25(OH)D] στον ορό των πασχόντων συγκρίθηκαν με τα ευρήματα μιας επιδημιολογικής μελέτης επιπέδων της[25(OH)D μεγάλης ομάδας μη πασχόντων αατόμων. Βρέθηκε ότι τα επίπεδα των συγκεντρώσεων της [25(OH)D] των πασχόντων από καρκίνωμα επιθηλιακού τύπου της περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου ήσαν σημαντικά ελαττωμένα.

Παρακολουθώντας το χρόνο επιβίωσης των ασθενών από καρκίνο επιθηλιακού τύπου της κεφαλής και του τραχήλου βρέθηκε ότι έχει σημαντική σχέση με τα αυξημένα επίπεδα της βιταμίνης D [1].

Εξάλλου ο Orell-Kotikangas H, και οι συνεργάτες του στο Department of Clinical Nutrition Therapy, Department of Oncology, Helsinki University Central Hospital and University of Helsinki, Helsinki, Finland. Βρήκαν ότι σε εξήντα πέντε ενήλικους ασθενείς με καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου , από τους οποίους οι 50 ήταν άνδρες μέσης ηλικίας 61 ετών από 33-77 ετών), που συγκρίθηκαν προοπτικά με ομάδα υγιών ασθενών βρήκαν ότι το 20% των ασθενών είχε ανεπάρκεια και το 45% των ασθενών είχε έλλειψη της βιταμίνης D [2].

Επειδή η έλλειψη της βιταμίνης D μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα αποτελέσματα της θεραπείας των ασθενών εδόθη η δέουσα προσοχή αποκατάστασης των επιπέδων της βιταμίνης D στα επιθυμητά επίπεδα.

Σχόλια του Δημητρίου Ν. Γκέλη και του Δημητρίου Πανταζή: Τα επίπεδα των ασθενών με κάποιο καρκίνο στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου πρέπει να μετρώνται, τόσο κατά τη διάγνωση, όσο κατά και μετά τη θεραπεία των ασθενών.

Η βιταμίνη D3 έχει και καρκινοπροστατευτικές ιδιότητες. Γιαυτό σε ασθενείς με κάποιο καρκίνο στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου πρέπει να μετρώνται προθεραπευτικά, κατά τη διάρκεια της αντικαρκινικής θεραπείας, οποιαδήποτε και αν έχει επιλλεγεί, καθώς και μεταθεραπευτικά μετρώνται τα επίπεδα του μεταβολίτη της βιταμίνης D3, της 25-υδροξυβιταμίνης D3, στον ορό.

Δημήτριος Πανταζής

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος. Διευθυντής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Θριασείου Νοσοκομείου, Ελευσίνας, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ. 6944538989

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:

Ωτορινολαρυγγολογική Ογκολογία, Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, Χειρουργική με Laser, Ωτοχειρουργική, Φωνοχειρουργική, Συμπληρωματική Ιατρική, Κλινική διατροφολογία, βιταμίνη D

Αν τα επίπεδά της 25-υδροξυβιταμίνης D3 είναι μικρότερα των 30ng/ml, τότε έχουμε ανεπάρκεια της βιταμίνης D3.

Aν τα επίπεδα της είναι μικρότερα των 20 ng/ml, τότε μιλάμε για έλλειψη της βιταμίνης D3. Τα επιθυμητά επίπεδα είναι >των 30ng/ml, ενώ τα καρκινοπροστατευτικά κυμαίνονται στα 65-90ng.ml [3, 4, 5].

Σ’αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται συμπληρωματικά D3-Gkelin drops [βιταμίνη D3 ή χοληκαλσιφερόλη} σε δόση 4-7 σταγόνων ημερησίως [4000-7000 ΙU], από το στόμα για ένα μήνα και επανελέγχονται τα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό . Tα τοξικά επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D3 είναι άνω των 100ng/ml

Βιβλιογραφία

1..Gugatschka M, Kiesler K, Obermayer-Pietsch B, Groselj-Strele A, Griesbacher A, Friedrich G. Vitamin D status is associated with disease-free survival and overall survival time in patients with squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Jan 8.

2. Orell-Kotikangas H, Schwab U, Osterlund P, Saarilahti K, Mäkitie O, Mäkitie AA. High prevalence of vitamin D insufficiency in patients with head and neck cancer at diagnosis. Head Neck. 2012 Jan 27. doi: 10.1002/hed.21954. 3. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB, Orav JE, Stuck AE, Theiler R, Wong JB, Egli A, Kiel DP,Henschkowski J. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2009 Oct 1;339:b3692..

4 Bischoff-Ferrari HA, Shao A, Dawson-Hughes B, Hathcock J, Giovannucci E, Willett WC. Benefit-risk assessment of vitamin D supplementation.Osteoporos Int. 2010 Jul;21(7):1121-32. Epub 2009 Dec 3.

5 Rhodes LE, Webb AR, Fraser HI, Kift R, Durkin MT, Allan D, O'Brien SJ, Vail A, Berry JL. Recommended summer sunlight exposure levels can produce sufficient (> or =20 ng ml(-1)) but not the proposed optimal (> or =32 ng ml(-1)) 25(OH)D levels at UK latitudes. J Invest Dermatol. 2010 May;130(5):1411-8. Epub 2010 Jan 14.

6. Krishnan AV, Trump DL, Johnson CS, Feldman D. The role of vitamin d in cancer prevention and treatment. Rheum Dis Clin North Am. 2012 Feb;38(1):161-78.


Τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα www.pharmagel.gr στοχεύουν στην   επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών την έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.

Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.pharmagel.gr  περιέχει ιατρικά  και επιστημονικά άρθρα, τα οποία έχει γράψει ο  Δρ Δημήτριος  Ν. Γκέλης και οι ιατροί συνεργάτες του. Οι γνώσεις και οι πληροφορίες των άρθρων  είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.pharmagel.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.pharmagel.gr  είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής. Η τοποθέτηση διαφημίσεων στα άρθρα της ιστοσελίδας γίνεται για να καλυφθούν οι δαπάνες συντήρησής της

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
Τελευταία άρθρα

Τα αντιδιαβητικά και αντιυπερτασικά οφέλη της καθημερινής λήψης μισού κουταλιού του γλυκού μαγιάς μπύρας©
Aldo Castellani, ο εφευρέτης του ομωνύμου αντιμυκητιασικού βάμματος©
Πώς ο ψευδάργυρος μπορεί να συμβάλλει στην ορμονική ισορροπία©
Επώδυνη κροταφογναθική διάρθρωση του κολυμβητή ή της κολυμβήτριας©
Γόνατο του κολυμβητή (Πόνος στο γόνατο του κολυμβητή)©
Οσφυαλγία του κολυμβητή/κολυμβήτριας©
NUBEQA
Κακώσεις του αυχένα του κολυμβητή©
Η ευεργετική δράση του λεμονιού στην υγεία©
Ώμος του κολυμβητή©
Ωτολογικά προβλήματα των κολυμβητών και των αθλητών υγρού στίβου©
Η εξωτερική ωτίτιδα ως παράγοντας κινδύνου μείωσης της επίδοσης των κολυμβητών και κολυμβητριών©
Οι κίνδυνοι του κακής ποιότητας ύπνου©
Κολύμβηση – Tα ευεργετικά αποτελέσματα της κολύμβησης στην υγεία©
H σχέση της αντίστασης στη βιταμίνη D και της θεραπείας των αυτοάνοσων νοσημάτων με πολύ υψηλές δόσεις βιτμίνης D3©

Δείτε όλα τα άρθρα »
Οδηγός Πρώτων Βοηθειών
Τι πρέπει να κάνετε αν φτάσετε πρώτοι
στο σημείο ενός ατυχήματος;